Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Một số hình ảnh và hoạt động của công ty

Thứ hai, 13/08/2012 - 8:22 AM

2634.jpg

 • cd1.jpg
 • cd2.jpg
 • cd3.jpgcd8.jpg
 cd7.jpg
cd55.jpg

Gửi bình luận của bạn

 1. Aline comentou em 21

  Gửi bởi Sandy on 18th May 2016

  Aline comentou em 21 de novembro de 2009 às 00:13. Legal Adriane, obrigada pela dica, o post bem didático me82m&#so30; Mas depois da valiosa dica da Julia de passar o tonico com a toalha, se ela fizer o manual cuidados com a pele do corpo, eu seguirei as dicas de olhos fechados! beijos.


 2. Aline comentou em 21

  Gửi bởi Sandy on 18th May 2016

  Aline comentou em 21 de novembro de 2009 às 00:13. Legal Adriane, obrigada pela dica, o post bem didático me82m&#so30; Mas depois da valiosa dica da Julia de passar o tonico com a toalha, se ela fizer o manual cuidados com a pele do corpo, eu seguirei as dicas de olhos fechados! beijos.


 3. Aline comentou em 21

  Gửi bởi Sandy on 18th May 2016

  Aline comentou em 21 de novembro de 2009 às 00:13. Legal Adriane, obrigada pela dica, o post bem didático me82m&#so30; Mas depois da valiosa dica da Julia de passar o tonico com a toalha, se ela fizer o manual cuidados com a pele do corpo, eu seguirei as dicas de olhos fechados! beijos.


1. Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
2. Tiêu đề của nhận xét:
3. Viết nhận xét của bạn vào đây:
4. Tên của bạn: (tùy chọn)
5. Nhập vào mã bên dưới:
img